Geweldloos

“Het is nu eenmaal nodig om geweld te gebruiken. We leven in een harde wereld. De mens is van nature gewelddadig”, hoor je soms om je heen of denk je zelf misschien ook wel eens. We kunnen ervoor kiezen om het leven te beschadigen met geweld omdat we menen betere mensen te zijn, oudere rechten denken te hebben of ons eigen belang hoger stellen. We kunnen er ook voor kiezen om te streven naar geluk en welzijn voor iedereen, omdat we allemaal dezelfde behoeften hebben aan veiligheid, gekend te zijn en ergens bij te mogen horen.

We zijn vanaf onze geboorte nestblijvers en zonder liefde kunnen we niet. Er is een diep verlangen in ons om in harmonie te leven. Al in de kinderjaren kan dit beschadigd worden, waardoor we vervreemden van dit ‘levensbeginsel zonder geweld’. We schermen ons af, worden angstig en gaan ons ‘bewapenen’ met allerlei soorten afweer. We weten dat geweld altijd trauma veroorzaakt, bij de daders, de slachtoffers en de mensen die het zien gebeuren, tot in de volgende generaties.

Wanneer je het verlangen naar heelheid kunt voelen en in andere mensen kunt zien, kun je stap voor stap geweldloos weerbaar worden. Het levert heel veel veerkracht op wanneer je de ander niet als vijand hoeft te zien maar als ander mens, als medemens. Dat vermogen zit al in ons DNA. Wij moeten de plekken creëren waar we dat met kinderen en jongeren kunnen oefenen.

Verdieping

  • Geweldloosheid heeft niets te maken met passiviteit, onderwerping of lafheid. Pas als men deze overwonnen heeft kan geweldloosheid effectief gehanteerd worden.
  • Geweldloosheid is een strijdmethode waarin gebruik gemaakt wordt van sociale, economische en politieke macht.
  • Mensen die de geweldloze actie hanteren hoeven geen pacifisten of heiligen te zijn. In de praktijk is gebleken dat het door gewone mensen zeer doeltreffend wordt gebruikt.
  • Geweldloze actie is evenzeer een westers als een oosters fenomeen. Massale stakingen, demonstraties, boycots en niet-samenwerkingsacties komen in alle delen van de wereld veelvuldig voor.
  • Geweldloze actie is niet beperkt tot binnenlandse conflicten in een democratisch systeem. Het is vaak gebruikt tegen dictators, buitenlandse bezetters en totalitaire regimes.

    Bron: Gene Sharp Bron: Materiaal Basis – Opleiding Actieve Geweldloosheid.

Lees het interview met Wim Robben: Is de mens van nature geweldloos?
Over onze oorspronkelijke natuur, conflicten tussen mensen en volken, dictatuur, verweer tegen agressie, passiviteit en onrecht, ieders recht op verdediging.
http://www.geweldloosactief.nl/web200go7.html

HITLER’S REGIME MOEST BUIGEN VOOR GEWELDLOOS PROTEST

Vaak wordt gesteld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) geen enkele actie doeltreffend had kunnen zijn om de Europese Joodse bevolkingsgroep uit handen van de nazi ’s te redden. Dat dit niet juist is wordt uitvoerig beschreven in het boek ‘De banaliteit van het kwaad ‘ van de Amerikaans-Joodse onderzoekster Hannah Arendt. Er werden miljoenen Joden gered door geweldloos verzet, in de vorm van hulp bij onderduiken of vluchten, maar vooral door obstructie en niet-medewerking van lokale, regionale en nationale autoriteiten. Dit gebeurde op grote schaal in onder andere België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië (!) en Noorwegen; landen waar tussen de 70% en 100% van de Joodse bevolking werd gered.

De film Rosenstrasse is een Duitse dramafilm uit 2003 onder regie van Margarethe von Trotta. In 1943 begonnen de nationaalsocialisten ook de Joodse mannen uit gemengde huwelijken te arresteren. Ze werden in een pand aan de Rosenstrasse opgesloten. De Arische echtgenotes trachtten in die dagen vrijwel dagelijks hun Joodse mannen te bevrijden. Vijftig jaar nadien maakt een verslaggeefster uit New York kennis met een vrouw die haar moeder heeft gered.