De Gouden Regel

Stel je krijgt de kans om met een groep mensen regels en wetten te ontwerpen voor een nieuw land, los van wie je zelf in die nieuwe samenleving zult zijn. Het is onbekend of je man of vrouw bent of iets ertussenin, jong of oud, wat je gelooft, welke kleur je huid heeft, waar je vandaan komt, je beroep en opleiding, op wie je verliefd wordt en of je gezond of ziek bent.
Zeer waarschijnlijk zul je rekening houden met zoveel mogelijk mensen. Heel inclusief dus. Misschien dat één van deze gouden regels een rol zal spelen in het ontwerp van je land.

  1. Doe anderen niet aan wat jezelf pijn zou doen.
  2. Behandel de mensen zoals jij door hen behandeld wilt worden.
  3. Je bent een ware gelovige als je voor anderen hetzelfde wenst als voor jezelf.
  4. Respecteer mensen en het leven op aarde.
  5. Zoals een moeder haar kind beschermt, laten we zo elkaar beschermen.
  6. Voor allen die goed zijn voor mij, ben ik goed. Voor diegenen die niet goed zijn voor mij, ben ik ook goed.
  7. Wat hatelijk en slecht voor jezelf is, doe dat je naaste niet aan.

Welke regel spreekt jou het meest aan?

Verdieping

1
2

Wanneer iets oplosbaar is, is het een probleem waar we iets aan kunnen doen. Wanneer iets niet oplosbaar is, is het een gegeven en kunnen we het slechts aanvaarden.”
Daila Lama