Respect

Van burgers wordt gevraagd om in harmonie te leven met mensen die andere opvattingen, andere gewoonten of een ander wereldbeeld hebben. Moeilijker wordt het wanneer andere mensen, in jouw ogen, een afschuwwekkende mening of levensstijl hebben zoals plofkippen eten, homo’s haten, van moslims houden of conflicten met geweld willen oplossen. Dan is het moeilijk om de ander in haar of zijn waarde te laten.

Respect is wederkerig: ik geef de ander de ruimte om naar eigen inzicht te leven en tegelijk wil ik ruimte om hetzelfde te doen. Ieder mens moet worden gerespecteerd, maar zeker niet elke mening of elk gedrag. Er zijn grenzen. Er is ook onverdraagzaamheid die mensen beschadigt of in strijd is met de wet.

Verdraagzaamheid kan tot onverschilligheid leiden. Het maakt niet uit wat de ander doet, zolang het ons maar niet raakt. Respect betekent het accepteren dat de ander anders is, interesse hebben in de ander en, als je het kunt opbrengen, zelfs medeleven.

Onbeschoftheid op het sportveld, in het openbaar vervoer, het zwembad, de school en het verkeer domineert het nieuws. Het lijkt wel alsof het aantal gevallen van onbeschoft gedrag toeneemt, maar het zijn uitzonderingen. Toch maken we er ons druk om. Wat te doen? Eerst moed verzamelen om iemand, die je niet mag, een prettige dag te wensen en dan een stap verder durven gaan door belangstelling te tonen. Wedden dat je in 9 van de 10 gevallen respect terugkrijgt?

Verdieping

Meerdere vliegen in één klap
Onderzoekers van KIS onderzochten de effecten van interventies en programma’s om vooroordelen en diverse vormen van discriminatie tegen te gaan. Ze schreven er een boeiend boekje over voor docenten en anderen die het verschil kunnen maken in de school of op de werkvloer.

https://www.kis.nl/publicatie/meerdere-vliegen-een-klap https://www.kis.nl/artikel/zo-pak-je-discriminatie-aan-in-de-klas