Veiligheid

Wanneer je niet veilig bent, ben je nergens. Je kunt niet werken, niet zorgen, niet eten, reizen of zijn. Mensen zijn nestblijvers en in de eerste jaren totaal afhankelijk van ouders en verzorgers. Zonder veiligheid en liefde kunnen kinderen niet hechten, niet groeien en de mens worden die zij zijn.

Er zijn landen waar mensen ’s morgens bij het ontwaken niet weten of ze in de avond weer veilig thuis zullen komen. Voor de meeste mensen is veiligheid vanzelfsprekend. Mensen die zich ooit onveilig voelden of bij een aanslag of oorlogsgeweld betrokken raakten, weten wel beter.

Veel mensen voelen zich onveilig in de samenleving terwijl het aantal incidenten lijkt af te nemen. Door elke dag nieuwsberichten over misdaad en geweld te consumeren, worden gevoelens van onveiligheid versterkt. Wereldleiders roepen dat onze wereld onveiliger wordt, maar het tegendeel is waar. Als je het durft te zien: het is nog nooit zo veilig geweest in de wereld.

Mensen zijn geen engelen. Soms laten ze het eigenbelang voor gaan ten koste van de veiligheid van anderen. Er zijn mensen die werken aan veiligheid. Zo geweldloos mogelijk, onder controle van volksvertegenwoordigers.

Als je kunt leven zonder bang te zijn, als je kunt worden wat je graag wilt, als je zelf je weg kunt kiezen en kunt helpen wie je nodig heeft, dan leef je in een veilige wereld.

Verdieping

De wereld is nog nooit zo veilig geweest als op dit moment als je kijkt naar ‘aantallen doden door geweld en in conflicten als percentage van de wereldbevolking’. Maar als we de media, politici en mensen om ons heen horen, menen velen dat de wereld nog nooit zo onveilig is geweest als nu. Waar komt dit verschil vandaan? Lees het in het artikel van Majoor E.E. Duchateau – Polkerman in de Militaire Spectator: https://www.militairespectator.nl/thema/artikel/hoe-perceptie-ons-veiligheidsgevoel-be%C3%AFnvloedt