Vertrouwen

Wanneer ik geloof dat de ander eerlijk is; dat de ander zal handelen op een manier die mij niet zal benadelen, heb ik vertrouwen. Ik ben bereid om me voor even of voor iets toe te vertrouwen aan de ander. Wanneer ik niet meer op die ander kan rekenen, ontstaat wantrouwen. Geschonden vertrouwen is niet gemakkelijk te herstellen.

Je kunt trouw zijn aan mensen, maar ook aan waarden. In de Tweede Wereldoorlog wilden mensen trouw zijn aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ze hielpen onderduikers en kwamen in verzet, vaak met gevaar voor eigen leven. Een aantal mannen en vrouwen besloot eerlijk nieuws te verspreiden en zo het verlangen naar vrijheid aan te wakkeren en ze noemden hun krant Trouw.

Ze waren uitzonderingen in hun tijd, maar als je goed kijkt, zie je altijd en overal mensen die zich inzetten om hun vertrouwen te tonen. Als je er mag zijn, als je welkom bent zoals je bent, als anderen met je willen leven en op je kunnen rekenen, dan krijg je zelfvertrouwen.

Zonder vertrouwen kunnen mensen niet in vrede leven. Ze hebben vertrouwen nodig in zichzelf, in hun familie, in hun vrienden, op school, in de buurt. Mensen moeten ook collega’s, leidinggevenden en de overheid kunnen vertrouwen. Dat gaat beter als er openheid is en fouten ruimhartig worden toegegeven en hersteld. Kritisch denken kan daarbij helpen. Vragen stellen, alsmaar vragen stellen en niets zo maar aannemen.

Verdieping

1.
Waarom zitten jongeren op school?
Geven we de jongeren wel het juiste gereedschap? Kijk wat jongeren daar zelf van vinden. Vertrouw op de veerkracht van jongeren. Wees niet bang om te veranderen en onderzoek de maatschappelijke urgentie van veranderingen in het onderwijs. Kijk naar het filmpje (8:24) van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. https://www.youtube.com/watch?v=ZtNZqc4h_9E

2.
Als Nederland een dorp was in de wereld met 100 inwoners…
– zijn 2 mensen werkloos.
– hebben 64 mensen weinig of geen vertrouwen in de Tweede Kamer.
– vertrouwen 36 inwoners de EU.
– zijn 6 mensen eenzaam.
– hebben 43 mensen wekelijks contact met familie of buren.
– hebben 72 mensen vertrouwen in rechters.
– vertrouwen 59 mensen elkaar.
– hebben 36 landgenoten vertrouwen in de banken.
– worden 8 scholieren gepest.
– hebben 70 mensen vertrouwen in de politie.
– hebben 30 mensen vertrouwen in de kerk.
– vinden 87 mensen zichzelf een gelukkig mens.
– hebben 35 mensen geen vertrouwen in het leger.
(Cijfers o.a. CBS)

Mensen die vertrouwen hebben in de medemens hebben ook relatief vaker vertrouwen in – met name gezaghebbende – maatschappelijke en politieke instituten. Zo hebben de mensen die vertrouwen hebben in de medemens ook meer vertrouwen in rechters, politie en leger. Vertrouwen hebben in de medemens hangt ook sterk positief samen met vertrouwen in de ambtenaren, de EU en de Tweede Kamer.